Samsung | Galaxy Nexus | Aperture priority | Multi spot | 1/50sec | F/2.8 | 0.00 EV | 3.4mm | ISO-50, 0, 0 | Flash did not fire

http://www.imgrapher.co.kr/resources/view/649642643
'사진' 카테고리의 다른 글

[사진] 소나무  (0) 2016.03.31
[사진] 물레방아  (0) 2016.03.30
[사진] 숲속의 오르막길  (0) 2016.03.29
[사진] 열매 나무  (0) 2016.03.28
[사진] 열매  (0) 2016.03.27
[사진] 소나무  (0) 2016.03.26


SAMSUNG | SHV-E210S | Aperture priority | Center-weighted average | 1/1116sec | F/2.6 | 0.00 EV | 3.7mm | ISO-80 | Flash did not fire

http://www.imgrapher.co.kr/resources/view/222815499
'사진' 카테고리의 다른 글

[사진] 바다와 정자  (0) 2016.03.19
[사진] 말린고구마  (0) 2016.03.18
[사진] 해인사  (0) 2016.03.17
[사진] 생각하는 사람  (0) 2016.03.16
[사진] 무궁화  (0) 2016.03.15
[사진] 여인들  (0) 2016.03.14


해인사에서

찍은 사진입니다.
'사진' 카테고리의 다른 글

[사진] 오색다리  (0) 2016.02.01
[사진] 할매집  (0) 2016.01.31
[사진] 사찰  (0) 2016.01.30
[사진] 케이블카  (0) 2016.01.29
[사진] 구름  (0) 2016.01.29
[사진] 고양이  (0) 2016.01.29


설악산 입구에서 만난 용입니다. 


500px.com [바로가기]


SAMSUNG | NX10 | Aperture priority | Spot | 1/90sec | F/5.6 | 0.00 EV | 45.0mm | ISO-200 | Flash did not fire'사진' 카테고리의 다른 글

동네사진  (0) 2015.10.19
[사진] 빛나는 집  (2) 2015.07.08
[사진] 설악산에서 만난 용  (2) 2015.06.16
[사진] Cherry blossoms  (0) 2015.06.04
[사진] 노을과 소나무  (0) 2015.06.02
[사진] Sunset  (2) 2015.06.01
  1. 탱구리네 2015.07.24 13:20 신고

    찾았어요 ! 드래곤 볼 ~

+ Recent posts