SAMSUNG | NX10 | Aperture priority | Spot | 1/200sec | F/5.6 | 0.00 EV | 55.0mm | ISO-100 | Flash did not fire

http://www.imgrapher.co.kr/resources/view/074694780





'사진' 카테고리의 다른 글

[사진] 다람쥐  (0) 2016.03.23
[사진] 산  (0) 2016.03.22
[사진] 바다와 바위와 새들  (0) 2016.03.21
[사진] 바다와 방파제  (0) 2016.03.20
[사진] 바다와 정자  (0) 2016.03.19
[사진] 말린고구마  (0) 2016.03.18


1/1448sec | F/2.4 | 0.00 EV | 3.9mm | ISO-50 | Off Compulsory

http://www.imgrapher.co.kr/resources/view/542329294





'사진' 카테고리의 다른 글

[사진] 바다와 바위와 새들  (0) 2016.03.21
[사진] 바다와 방파제  (0) 2016.03.20
[사진] 바다와 정자  (0) 2016.03.19
[사진] 말린고구마  (0) 2016.03.18
[사진] 해인사  (0) 2016.03.17
[사진] 생각하는 사람  (0) 2016.03.16


SAMSUNG | NX10 | Aperture priority | Center-weighted average | 1/3200sec | F/5.6 | 0.00 EV | 55.0mm | ISO-1600 | Flash did not fire





'사진' 카테고리의 다른 글

[사진] 교회  (0) 2016.02.24
[사진] 장승  (0) 2016.02.23
[사진] 등대  (2) 2016.02.22
[사진] 석양  (0) 2016.02.21
[사진] 반딧불  (0) 2016.02.20
[사진] 국화차  (0) 2016.02.19
  1. 바로서자 2016.02.22 12:41 신고

    제가 생각했던 등대와는 또 다른 모습이네요.
    등대에 파도치는 사진이 확실히 현장감 있네요.

파도에 맞선 등대

#거제 바람의 언덕





SAMSUNG | NX10 | Aperture priority | Center-weighted average | 1/3200sec | F/5.6 | 0.00 EV | 55.0mm | ISO-1600 | Flash did not fire




'사진' 카테고리의 다른 글

[사진][500px.com] His face took on a building  (0) 2015.04.16
[사진][거제] 바람의 언덕 등대  (0) 2015.04.12
[사진][거제] 바람의 언덕 등대  (0) 2015.04.11
[사진] Shadow sky  (0) 2015.03.29
[사진] Wood piercing the sky  (0) 2015.03.28
[사진] Daily crossings  (0) 2015.03.27

+ Recent posts